Informacje ogłoszenie nabór do sekcji

Wrocławski Klub Sportowy Niesłyszących „ŚWIT”  ogłasza zapisy chętnych chłopców i dziewcząt niesłyszących i słabosłyszących do podjęcia treningów sportowych w takich dyscyplinach sportu jak:

 1. Koszykówka (dziewczęta i chłopcy)
 2. Piłka nożna  (dziewczęta i chłopcy)
 3. Szachy (dziewczęta i chłopcy)
 4. Piłka siatkowa (dziewczęta i chłopcy)
 5. Pływanie (dziewczęta i chłopcy)
 6. Bowling (dziewczęta i chłopcy)
 7. Lekkoatletyka (dziewczęta i chłopcy)
 8. Narciarstwo (dziewczęta i chłopcy)

 

Warunkiem przyjęcia jest:

 1. Ogólny dobry stan zdrowia
 2. Audiogram lub okazanie legitymacji na której można stwierdzić, że jest osobą niesłyszącą.

 

Celem Klubu jest promocja /popularyzowanie/ sportu i rekreacji wśród osób z wadą słuchu na obszarze Dolnego Śląska.

 

Nasz Klub Sportowy Niesłyszących:

            - organizuje zawody, imprezy sportowe jak również bierze udział w zawodach

   i imprezach sportowych,

            - zapewnia warunki do uprawiania sportu - kadrę trenersko - instruktorską w tym

   tłumaczy j. migowego, urządzenia sportowe i sprzęt, opiekę sportowo – lekarską,

            - patronuje życiu towarzyskiemu oraz zapewnia swym członkom zajęcia kulturalno –

  oświatowe.

Członkiem naszego klubu sportowego może być każda osoba, która spełnia określone warunki i wpłaci wpisowe, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców (opiekunów).

 

Składki członkowskie

 1. Dla osób nie uczących się i pracujących  – 100 złotych / rocznie.
 2. Dla osób uczących się i nie pracujących – 50 złotych / rocznie.
 3. Dla osób uczących się do 15 lat – bezpłatnie.
 4.  Osoby, które zapisują się po raz pierwszy, opłacają również opłatę wpisową

(odpowiednio 5 złotych od nie uczących, pracujących, uczących, nie pracujących się).

 

Nasza strona internetowa: www.wksn1952.webnode.com gdzie znajdą Państwo dodatkowe  informacje o naszym klubie.

Wrocławski Klub Sportowy Niesłyszących „ŚWIT”

ul. Niemcewicza  30 B/32, 50 – 238  Wrocław
Sekretarz – tel. 502 186 638  /  Skarbnik – tel.  606 398 919   
Regon:  930091215,  NIP:  896 – 10 – 02 – 553,   
KRS  0000061999 (Organizacje Pożytku Publicznego 1%)

Członek: Polski Związek Sportu Niesłyszących

           e-mail: wksn.swit.wroclaw@wp.pl        www: wksn1952.webnode.com

 

Konto: CREDIT AGRICOLE 49 1940 1076 3025 7926 0000 0000

 

Osoby niepełnoletnie i uczące się w szkołach dziennych dokonują wpłat na konto Klubu.