HISTORIA

Historię Sportu Niesłyszących zapoczątkowało powstanie Polskiego Klubu Sportowego Głuchych
we Lwowie w roku 1925 a przyjęło nazwę Lwowski Klub Sportowy Głuchych "ŚWIT" wraz
ze sztandarem. W latach powojennych klub lwowski przekazał swój historyczny sztandar w ręce młodej generacji niesłyszących sportowców wychowanych w Polsce Ludowej i przyjął nazwę Wrocławski Klub Sportowy Głuchych "ŚWIT". Zrzeszał 110 czynnych zawodniczek i zawodników
w 7 sekcjach sportowych. Jako samodzielna organizacja sportowa działał do 1952 roku, kiedy
to został administracyjnie włączony w struktury Polskiego Związku Głuchych. Pierwszym prezesem WKSG został Zbigniew Jahura, gdyż klub działał na terenie Zakładu Wychowawczego dla Dzieci Głuchych we Wrocławiu. Zbigniew Jahura był prezesem do roku 1964 a następnym prezesem został R. Łozowski, w roku 1968 został wybrany na prezesa Józef Hłumyk. Na zebraniu Zarządu Klubu Sportowego "ŚWIT" w dniu 22 listopada 1990 roku nowym prezesem klubu został wybrany głuchy sportowiec Bogusław Noworyta. W tym roku został utworzony Wrocławski Klub Sportowy Głuchych "ŚWIT" z siedzibą przy ul. Braniborskiej 2/10 przy oddziale okręgowym Polskiego Związku Głuchych we Wrocławiu. Z pierwszego Zjazdu Założycielskiego Dolnośląskiego Klubu Sportowego Głuchych we Wrocławiu w dniu 24 marca 1992 roku następuje decyzja, że Zarząd Oddziału Polskiego Związku Głuchych we Wrocławiu zawiadamia uprzejmie, że został zarejestrowany Wrocławski Klub Sportowy Głuchych w dniu 25 listopada 1992 roku. Z Założycielskiego Walnego Zebrania Wrocławskiego Klubu Sportowego "ŚWIT" we Wrocławiu w dniu 17 grudnia 1992 r. Otwarcia zebrania dokonała Halina Mleczko przewodnicząca komitetu Założycielskiego Wrocławskiego Klubu Sportowego Głuchych we Wrocławiu. W głosowaniu jawnym przez aklamację na prezesa Klubu wybrano ponownie Józefa Hłumyka a na V-ce prezesa Bogusława Noworytę w dniu 17 grudnia 1992 roku. Byli oni kierownictwem klubu w latach 1992-1997. Z III-go Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Wrocławskiego Klubu Sportowego Głuchych "ŚWIT", którego Przewodniczącym Zjazdu został Romuald Kuś w dniu 18 października 1997 roku na prezesa klubu wybrano pana Jana Kucharskiego. Romulad Kuś pogratulował nowemu zarządowi a prezesowi życzył owocnych osiągnięć na arenie sportu Głuchych i dalszą współpracę obu Związków. Przez okres kadencji zorganizowano wiele imprez sportowych o charakterze towarzyskim oraz Mistrzowskich na zlecenie PFSN. Na obecnie zrzesza 130 czynnych zawodniczek i zawodników w 8 sekcjach sportowych.

OD CHWILI POWSTAWANIA KLUBU OD 1952 r. DO DZISIAJ

 

WKSG - PZG                               p. Zbigniew Jachura 1952 – 1964 r.

WKSG - PZG                               p. Ryszard Łozowski 1964 – 1968 r.

WKSG - PZG                               p. Józef Hłumyk 1968 – 1978 r.

W nowej uchwale Zarząd Klubu powołał nazwę "Świt" w 1977 r.

WKSG „Świt”- PZG                     p. Bogusław Noworyta 1978 – 1990 r.

WKSG „Świt”                             p. Bogusław Noworyta 1990 – 1994 r.

WKSG „Świt”  wpis do rejestracji sądu  w roku 1992 r.

WKSG „Świt”                             p. Józef Hłumyk 1994 – 1997 r.

WKSG/WKSN „Świt”                  p. Jan Kucharski 1997 – 2013

WKSN "Świt"                             p. Mariusz Zając 2013 - do teraz

W nowej uchwale Zarząd Klubu zmieniło nazwę z WKSG na WKSN w 2001 r.