WYNIKI

 

9 mecz: 17.02.2013r.
ŚWIT WROCŁAW SPARTA BĘDKOWO  
bramki:
SKŁAD:
8 mecz: 10.02.2013r.    
ŚWIT WROCŁAW HERMES 2:10
bramki: Tomasz Zając, sam.
SKŁAD: Fabian Fediuk, Paweł Kucharski, Rafał Mogielnicki, Dariusz Antoniak, Mariusz Klatka, Paweł Mierziak, Tomasz Zając.
7 mecz: 3.02.2013r.
ŚWIT WROCŁAW TARCZYŃSKI 1:11
bramki: Jarosław Antoniak
SKŁAD: Fabian Fediuk, Paweł Kucharski, Jarosław Antoniak, Dariusz Antoniak, Mariusz Klatka, Grzegorz Bury, Dariusz Łaszczewski.
6 mecz: 27.01.2013r.
ŚWIT WROCŁAW ELWI WROCŁAW 4:10
bramki: 2x Piotr Rymarski, Dariusz Antoniak, Jarosław Antoniak
SKŁAD: Fabian Fediuk, Paweł Kucharski, Rafał Mogielnicki, Piotr Rymarski, Jarosław Antoniak, Dariusz Antoniak, Mariusz Zając
5 mecz: 20.01.2013r.
ŚWIT WROCŁAW MRÓZ TRANSPORT 4:12
bramki: 3x Piotr Rymarski, Jarosław Antoniak
SKŁAD: Mariusz Klatka, Rafał Mogielnicki, Dariusz Antoniak, Jarosław Antoniak, Piotr Rymarski, Mariusz Zając
4 mecz: 13.01.2013r.
ŚWIT WROCŁAW TRIADA DOM 3:11
bramki: Piotr Jemioło, Jarosław Antoniak, Mariusz Klatka
SKŁAD: Fabian Fediuk, Paweł Kucharski, Rafał Mogielnicki, Jarosław Antoniak, Dariusz Antoniak, Piotr Jemioło, Marek Kwiatkowski, Mariusz Klatka, Grzegorz Laskowski
3 mecz: 06.01.2013r.
ŚWIT WROCŁAW SANDSS 1:9
bramki: Piotr Rymarski
SKŁAD: Fabian Fediuk, Rafał Mogielnicki, Paweł Kucharski, Piotr Rymarski, Paweł Dyga, Grzegorz Laskowski, Mariusz Zając
2 mecz: 16.12.2012r.
ŚWIT WROCŁAW FREEKIDS 2:3
bramki: Rafał Mogielnicki, Piotr Rymarski
SKŁAD: Mariusz Klatka, Rafał Mogielnicki, Paweł Kucharski, Jarosław Antoniak, Dariusz Antoniak, Piotr Rymarski, Paweł Dyga, Grzegorz Laskowski.
1 mecz: 09.12.2012r.
ŚWIT WROCŁAW PŁOMIEŃ 4:12
bramki: 3x Rafał Mogielnicki, Piotr Rymarski
SKŁAD: Fabian Fediuk, Rafał Mogielncki, Paweł Kucharski, Piotr Rymarski, Paweł Dyga, Grzegorz Laskowski, Mariusz Kucięba

HLPN OPEN

SEZON

2012/2013
 

E
W
L
I
F
R
E
E
K
I
D
S
T
A
R
C
Z
Y
Ń
S
K
I
M
R
Ó
Z
H
E
R
M
E
S
T
R
I
A
D
A
S
P
A
R
T
A
S
A
N
D
S
S
Ś
W
I
T
P
Ł
O
M
I
E
Ń
ELWI X 6:6 6:3   5:2 3:3 7:5 10:3 10:4 13:1
FREEKIDS 6:6 X 3:4 3:15 4:6 7:12 1:8 4:7 3:2  
TARCZYŃSKI 3:6 4:3 X 4:6 9:3   15:5 11:1 11:1 15:2
MRÓZ   15:3 6:4 X 6:4 3:8 12:5 24:2 12:4 5:1
HERMES 2:5 6:4 3:9 4:6 X 2:15 7:6   10:2 2:2
TRIADA DOM 3:3 12:7   8:3 15:2 X 13:5 10:4 11:3 6:2
SPARTA 5:7 8:1 5:15 5:12 6:7 5:13 X 7:6   3:2
SANDSS 3:10 7:4 1:11 2:24   4:10 6:7 X 9:1 6:4
ŚWIT 4:10 2:3 1:11 4:12 2:10 3:11   1:9 X 4:12
PŁOMIEŃ 1:13   2:15 1:5 2:2 2:6 2:3 4:6 12:4 X