Prezesi WKSN „ŚWIT” od chwili powstawania klubu od 1952 r. do dzisiaj

  • Pierwszy WKSG „Świt” p. Zbigniew Jachura 1952-1964
  • Pierwszy WKSG „Świt” p. Ryszard Łozowski 1964-1968
  • Pierwszy WKSG „Świt” p. Józef Hłumyk 1968- br. danych
  • Pierwszy WKSG „Świt” brak dokumentów w 1990 r.
  • Pierwszy WKSG „Świt” p. Bogdan Noworyta 1990-1992
  • Pierwszy WKSG „Świt” p. Józef Hłumyk 1992-1997
  • Pierwszy WKSG/WKSN„Świt” p. Jan Kucharski 1997- do teraz