Podziękowanie od PZSN

Podziękowanie od Polskiego Związku Sportu Niesłyszących na Gali Mistrzów Sportu Niesłyszących 2014 we Wrocławiu otrzymali:
1. WKSN ŚWIT Wrocław - za wielotnią współpracę w upowszechnianiu kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży niesłyszącej
2. Maciej Jacyna - działacz klubu