KONTAKT KIEROWNIK

PAWEŁ DUBIELECKI - mężczyzn

e-mail: pessi19941@gmail.com

PAMELA ŁUSZCZYŃSKA - kobiet

e-mail: pamamaa96@gmail.com