KONTAKT KIEROWNIK

MARIUSZ ZAJĄC - mężczyzn

e-mail: mariuszhare@gmail.com

MARTA ZALEWSKA - kobiet

e-mail: nickgul@o2.pl