Kierownik sekcji szachowy:

Jakub Grodziski                       

email: grodzilla@poczta.pl