Kierownik sekcji siatkówki:

Ewa Kupisz

e-mail: ewulas-buy@wp.pl