Kierownik sekcji piłki nożnej:

Jarosław Antoniak                   

e-mail: jareczek-87@wp.pl