Kierownik sekcji sportów zimowych:

Jakub Siepkowski        

e-mail:   jakub.siepkowski@gmail.com