Historia

Historię Sportu Niesłyszących zapoczątkowało powstanie Polskiego Klubu Sportowego Głuchych we Lwowie w roku 1925 a przyjęło nazwę Lwowski Klub Sportowy Głuchych "ŚWIT" wraz ze sztandarem. W latach powojennych klub lwowski przekazał swój historyczny sztandar w ręce młodej generacji niesłyszących sportowców wychowanych w Polsce Ludowej i przyjął nazwę Wrocławski Klub Sportowy Głuchych "ŚWIT". Zrzeszał 110 czynnych zawodniczek i zawodników w 7 sekcjach sportowych. Jako samodzielna organizacja sportowa działał do 1952 roku, kiedy to został administracyjnie włączony w struktury Polskiego Związku Głuchych. Pierwszym prezesem WKSG został Zbigniew Jahura, gdyż klub działał na terenie Zakładu Wychowawczego dla Dzieci Głuchych we Wrocławiu. Zbigniew Jahura był prezesem do roku 1964 a następnym prezesem został R. Łozowski, w roku 1968 został wybrany na prezesa Józef Hłumyk. Na zebraniu Zarządu Klubu Sportowego "ŚWIT" w dniu 22 listopada 1990 roku nowym prezesem klubu został wybrany głuchy sportowiec Bogusław Noworyta. W tym roku został utworzony Wrocławski Klub Sportowy Głuchych "ŚWIT" z siedzibą przy ul. Braniborskiej 2/10 przy oddziale okręgowym Polskiego Związku Głuchych we Wrocławiu. Z pierwszego Zjazdu Założycielskiego Dolnośląskiego Klubu Sportowego Głuchych we Wrocławiu w dniu 24 marca 1992 roku następuje decyzja, że Zarząd Oddziału Polskiego Związku Głuchych we Wrocławiu zawiadamia uprzejmie, że został zarejestrowany Wrocławski Klub Sportowy Głuchych w dniu 25 listopada 1992 roku. Z Założycielskiego Walnego Zebrania Wrocławskiego Klubu Sportowego "ŚWIT" we Wrocławiu w dniu 17 grudnia 1992 r. Otwarcia zebrania dokonała Halina Mleczko przewodnicząca komitetu Założycielskiego Wrocławskiego Klubu Sportowego Głuchych we Wrocławiu. W głosowaniu jawnym przez aklamację na prezesa Klubu wybrano ponownie Józefa Hłumyka a na V-ce prezesa Bogusława Noworytę w dniu 17 grudnia 1992 roku. Byli oni kierownictwem klubu w latach 1992-1997. Z III-go Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Wrocławskiego Klubu Sportowego Głuchych "ŚWIT", którego Przewodniczącym Zjazdu został Romuald Kuś w dniu 18 października 1997 roku na prezesa klubu wybrano pana Jana Kucharskiego. Romulad Kuś pogratulował nowemu zarządowi a prezesowi życzył owocnych osiągnięć na arenie sportu Głuchych i dalszą współpracę obu Związków. Przez okres kadencji zorganizowano wiele imprez sportowych o charakterze towarzyskim oraz Mistrzowskich na zlecenie PFSN. Na obecnie zrzesza 130 czynnych zawodniczek i zawodników w 8 sekcjach sportowych.