PODARUJ 1 % PODATKU


Informuje że w tym roku WKSN „ŚWIT” Wrocław może otrzymywać 1% z podatku za rok 2019!!!

Aby przekazać 1% podatku dochodowego należy w formularzu PIT wypełnić zamieszczony w nim "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)". W rubryce "Numer KRS" należy wpisać 0000061999, a w rubryce "Wnioskowana kwota" należy podać kwotę stanowiącą 1% podatku i zaokrągloną do pełnych dziesiątek w dół.

Wspieraj rozwijanie sportu wśród osób z wadą słuchu dla klubu ŚWIT Wrocław !!!

Liczę na Twoje wsparcie!

W imieniu całej drużyny WKSN "Świt" Wrocław - DZIĘKUJEMY!