Wrocławski Klub Sportowy Niesłyszących „ŚWIT” jest stowarzyszeniem sportowym osób niesłyszących i z wadą słuchu oraz słyszących, którym bliskie są problemy rehabilitacji inwalidów słuchu.

Zajmuje się organizacją, upowszechnianiem i działalnością na rzecz rozwoju sportu osób niesłyszących.

 

WKSN „ŚWIT” Wrocław jest ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO

 

Zarząd WKSN „ŚWIT” Wrocław składa się z 6 osób:

Prezes - Maciej Jacyna

Wiceprezes - Mariusz Zając

Sekretarz - Elżbieta Resler

Skarbnik - Jakub Grodziski

Członek - Dariusz Łaszczewski

Członek - Dariusz Sobczyk

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący - Sławomir Czacki

Sekretarz - Marita Stęposz

Członek - Maksym Chardykow

 

Celem Klubu jest:

1.     Propagowanie i rozwijanie sportu wśród inwalidów słuchu, oraz prowadzenie rehabilitacji w kierunku przystosowania osób niesłyszących i innych osób z wadą słuchu do życia społecznego.

2.     Podnoszenie poziomu sportowego i etycznego członków Klubu. Przygotowanie ich do jak najlepszych wyników sportowych, oraz wychowanie na wartościowych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.

3.     Upowszechnianie wśród niesłyszących wychowania fizycznego i sportu.

4.     Organizowanie pracy oświatowej, zawodowej, kulturalnej i społecznej.

5.     Propagowanie w społeczeństwie problemów rehabilitacji inwalidów słuchu.

6.     Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

7.     Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

8.     Organizację i prowadzenie zajęć i zgrupowań rehabilitacyjnych.