Krajowe Organizacje Sportu Niesłyszących

Polska Związek Sportu Niesły szących

 

 

Międzynarodowe Organizacje Sportu Niesłyszących

Międzynarodowy Komitet Sportu Głuchych (ICSD)

		

		

		

 


		
Europejska Organizacja Sportu Głuchych (EDSO)

		

		

		

 


		
Międzynarodowy Związek Piłki Nożnej Głuchych (DIFA) 

		

	
 

 

Międzynarodowa Federacja Koszykówki Głuchych (DIBF)

 

 
Międzynarodowy Komitet Szachów Głuchych (ICCD)

 

Europejska Liga Mistrzów Głuchych (DCL) 


 


Światowa Federacja Golf Głuchych (WDGF)