Informacje - opłata członkowska

Wszyscy członkowie Wrocławskiego Klubu Sportowego Niesłyszących "ŚWIT" zobowiązani są 

do dokonania opłaty członkowskiej za rok 2020 w następującej wysokości:

 

- dla aktywnych uczestników biorących udział w treningach i zawodach

(MPN, PP i Oldbojów)

 • Osoby  pracujące  – 120 złotych / rocznie.
 • Osoby uczące się – 70 złotych / rocznie.
 • Osoba, która bierze udział tylko w meczach oldbojów - 70 złotych / rocznie.
 • Osoby uczące się do 15 lat – bezpłatnie.
 • Osoby, które zapisują się po raz pierwszy, opłacają również dodatkowo opłatę wpisową – 10 zł.
 • Osoby, które zapisują się kolejny raz, opłacają również dodatkowo opłatę wpisową – 25 zł.

 

- dla nieaktywnych uczestników nie biorących udziału w treningach i zawodach

(MPN, PP i Oldbojów)

 • Osoby jako członkowie wspierający – 25 złotych/ rocznie
 • Osoby uczące się do 15 lat – bezpłatnie.
 • Osoby, które zapisują się po raz pierwszy, opłacają również dodatkowo opłatę wpisową – 10 zł
 • Osoby, które zapisują się kolejny raz, opłacają również dodatkowo opłatę wpisową – 15 zł

 

Wpłat prosimy dokonywać do 31 marca 2020 r. (ostateczny termin) na konto:

CREDIT AGRICOLE 49 1940 1076 3025 7926 0000 0000

(WKSN ŚWIT Wrocław  ul. Niemcewicza 30 B/32, 50-238 Wrocław)

 

Warunki  wpłaty:

 • całość opłaty - termin do 31 marca 2020r.   
 • opłata w dwóch ratach: I rata do 31 marca 2020 r., II rata do 30 września 2020 r.

 

W przypadku przekroczenia ostatecznego terminu wpłaty obowiązywać będą karne odsetki w wysokości 20 zł dla dorosłych, 10 zł dla osób uczących się.

Zarząd WKSN „ŚWIT”