Informacje ogłoszenie nabór do sekcji

Wrocławski Klub Sportowy Niesłyszących „ŚWIT”  ogłasza zapisy chętnych chłopców i dziewcząt niesłyszących i słabosłyszących do podjęcia treningów sportowych w takich dyscyplinach sportu jak:

 1. Koszykówka (dziewczęta i chłopcy)
 2. Piłka nożna  (dziewczęta i chłopcy)
 3. Szachy (dziewczęta i chłopcy)
 4. Piłka siatkowa (dziewczęta i chłopcy)
 5. Pływanie (dziewczęta i chłopcy)
 6. Bowling (dziewczęta i chłopcy)
 7. Lekkoatletyka (dziewczęta i chłopcy)
 8. Narciarstwo (dziewczęta i chłopcy)
 9. Tenis stołowy (dziewczęta i chłopcy)

 

Warunkiem przyjęcia jest:

 1. Ogólny dobry stan zdrowia
 2. Audiogram lub okazanie legitymacji na której można stwierdzić, że jest osobą niesłyszącą.
 3. Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Celem Klubu jest promocja /popularyzowanie/ sportu i rekreacji wśród osób z wadą słuchu na obszarze Dolnego Śląska.

 

Nasz Klub Sportowy Niesłyszących:

            - organizuje zawody, imprezy sportowe jak również bierze udział w zawodach

   i imprezach sportowych,

            - zapewnia warunki do uprawiania sportu - kadrę trenersko - instruktorską w tym

   tłumaczy j. migowego, urządzenia sportowe i sprzęt, opiekę sportowo – lekarską,

            - patronuje życiu towarzyskiemu oraz zapewnia swym członkom zajęcia kulturalno – oświatowe.

 

Członkiem naszego klubu sportowego może być każda osoba, która spełnia określone warunki i wpłaci wpisowe, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców (opiekunów).