Informacje - opłata członkowska

Wszyscy członkowie Wrocławskiego Klubu Sportowego Niesłyszących "ŚWIT" zobowiązani są do dokonania opłaty członkowskiej za rok 2017 w następującej wysokości:

 

- dla aktywnych uczestników biorących udział w treningach i zawodach

(MPN, PP i Oldbojów)

 

·         Osoby  pracujące  – 100 złotych / rocznie.

·         Osoby uczące się – 50 złotych / rocznie.

·         Osoba, która bierze udział tylko w meczach oldbojów - 50 złotych / rocznie.

·         Osoby uczące się do 15 lat – bezpłatnie.

·         Osoby, które zapisują się po raz pierwszy, opłacają również dodatkowo opłatę wpisową – 5 zł .

·         Osoby, które zapisują się kolejny raz, opłacają również dodatkowo opłatę wpisową – 20 zł .

 

 

- dla nieaktywnych uczestników nie biorących udziału w treningach i zawodach

(MPN, PP i Oldbojów)

 

·         Osoba – 50 złotych / rocznie.

·         Osoby uczące się – 25 złotych/ rocznie

·         Osoby uczące się do 15 lat – bezpłatnie.

·         Osoby, które zapisują się po raz pierwszy, opłacają również dodatkowo opłatę wpisową – 5 zł .

·         Osoby, które zapisują się kolejny raz, opłacają również dodatkowo opłatę wpisową – 10 zł .

 

 

 

Wpłat prosimy dokonywać do 31 marca 2017 r. (ostateczny termin) na konto:

 

CREDIT AGRICOLE 49 1940 1076 3025 7926 0000 0000

(WKSN ŚWIT Wrocław  ul. Niemcewicza 30 B/32, 50-238 Wrocław)

 

Warunki  wpłaty:

- całość opłaty - termin do 31 marca 2017 r.   

- opłata w dwóch ratach: I rata do 31 marca 2017 r., II rata do 30 września 2017 r.

W przypadku przekroczenia ostatecznego terminu wpłaty obowiązywać będą karne odsetki w wysokości 20 zł dla dorosłych, 10 zł dla osób uczących się.

 

 

                                                                                                                       Zarząd WKSN „ŚWIT”